Age categories

 Wroclaw Trophy 2017 zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych
 Wroclaw Trophy 2017 will be played in following age categories

U19
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 1998
 boys born on/after the 1st of January 1998  

U17 
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2000
 boys born on/after the 1st of January 2000  

U15
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2002
 boys born on/after the 1st of January 2002

U13/9
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2004 (zespoły 9-osobowe)
 boys born on/after the 1st of January 2004 (9-player teams)

U12/9
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2005 (zespoły 9-osobowe)
 boys born on/after the 1st of January 2005 (9-player teams)

U11/7
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2006 (zespoły 7-osobowe)
 boys born on/after the 1st of January 2006 (7-player teams)

U10/7
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2007 (zespoły 7-osobowe)
 boys born on/after the 1st of January 2007 (7-player teams)

U09/7
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2008 (zespoły 7-osobowe)
 boys born on/after the 1st of January 2008 (7-player teams)

U08/5
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2009 (zespoły 5-osobowe)
 boys born on/after the 1st of January 2009 (5-player teams)