hlavní obrázek
program

Welcome Letter of President of Wrocław

Szanowni Państwo, Drodzy Zawodnicy!
Jestem dumny, że po raz kolejny w stolicy Dolnego Śląska odbywa się Międzynarodowy Turniej Wrocław Trophy 2021. Kilkuletnia historia rozgrywek oraz niesłabnące zainteresowanie wśród drużyn z tak wielu krajów potwierdzają wysoki poziom zawodów. Turniej jest potwierdzeniem trafności idei integracji młodych ludzi z różnych stron świata poprzez sport. Daje możliwość nawiązania przyjaźni i sprawdzenia swoich sił. Jest również okazją do propagowania idei UEFA Respect oraz postawy fair play.  Uczestnikom życzę sukcesów, pięknych goli oraz zawarcia międzynarodowych znajomości. Witam trenerów i organizatorów, których praca pozwoliła nam uczestniczyć w zmaganiach sportowych tylu wspaniałych zawodników. Wierzę, że tegoroczna edycja Wrocław Trophy dostarczy wszystkim młodym piłkarzom i kibicom sportowych wrażeń i niezapomnianych wzruszeń.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

 

Ladies and Gentlemen, Dear Players!
I am proud that once again in the capital of Lower Silesia the International Tournament Wrocław Trophy 2021 takes place. The several-year history of games and unflagging interest among teams from so many countries confirm the high level of competition. The tournament is also a good idea of ​​integrating young people from different parts of the world through sport. It gives you the opportunity to make friends and test your football skills. It is also a chance to promote UEFA Respect and fair play. I wish all participants success, beautiful goals and international friendships. I also welcome in Wrocław trainers and organizers, whose work allowed us to participate in the sport struggles so many great players. I believe that this year's edition of Wrocław Trophy will provide all young footballers and fans with sports and unforgettable emotions.
With best regards,

 Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk 2.jpg


turnaj podporován