Hero image
Program

Welcome Letter of President of Wrocław

Szanowni Państwo, Drodzy Zawodnicy!
Jestem dumny, że po raz kolejny w stolicy Dolnego Śląska odbywa się Międzynarodowy Turniej Wrocław Trophy 2021. Kilkuletnia historia rozgrywek oraz niesłabnące zainteresowanie wśród drużyn z tak wielu krajów potwierdzają wysoki poziom zawodów. Turniej jest potwierdzeniem trafności idei integracji młodych ludzi z różnych stron świata poprzez sport. Daje możliwość nawiązania przyjaźni i sprawdzenia swoich sił. Jest również okazją do propagowania idei UEFA Respect oraz postawy fair play.  Uczestnikom życzę sukcesów, pięknych goli oraz zawarcia międzynarodowych znajomości. Witam trenerów i organizatorów, których praca pozwoliła nam uczestniczyć w zmaganiach sportowych tylu wspaniałych zawodników. Wierzę, że tegoroczna edycja Wrocław Trophy dostarczy wszystkim młodym piłkarzom i kibicom sportowych wrażeń i niezapomnianych wzruszeń.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

 

Ladies and Gentlemen, Dear Players!
I am proud that once again in the capital of Lower Silesia the International Tournament Wrocław Trophy 2021 takes place. The several-year history of games and unflagging interest among teams from so many countries confirm the high level of competition. The tournament is also a good idea of ​​integrating young people from different parts of the world through sport. It gives you the opportunity to make friends and test your football skills. It is also a chance to promote UEFA Respect and fair play. I wish all participants success, beautiful goals and international friendships. I also welcome in Wrocław trainers and organizers, whose work allowed us to participate in the sport struggles so many great players. I believe that this year's edition of Wrocław Trophy will provide all young footballers and fans with sports and unforgettable emotions.
With best regards,

 Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk 2.jpg


Tournament sponsored by